Ubezpiecz się teraz

 


Ubezpieczenia lekarzy od 2012 r. "w pigułce".

Od początku 2012 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów "w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. lekarzy. Poniżej przedstawiono najważniejsze aspekty "nowego OC" oraz ubezpieczenia dobrowolnego.

W największym skrócie można powiedzieć, że ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy lekarzy, któzy mają zarejtrowaną praktykę w Izbie Lekarskiej.

Umowy o pracę są chronione ubezpieczeniem dobrowolnym.

Poniższa tabela pokazuje bardziej szczegółowo  co dają poszczególne rodzaje ubezpieczeń:

Rodzaj ubezpieczenia

Od czego chroni:

Obowiązkowe

Jesli lekarz ma zarejetrowany gabinet w  Izbie Lekarskiej jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011.

Minimalne sumy ubezpieczenia: 75000 EURO na 1 zdarzenie oraz 350000 EURO na wszystkie zdarzebnia.

Jeśli lekarz posiada działającą polisę odpowiedzialności cywilnej, może zawrzeć polisę na nowych warunkach dopiero po jej wygaśnięciu (najpóźniej 31 grudnia 2012r.).

Nowe ubezpieczenie obowiązuje także przy zawieraniu kontraktów z NFZ .

Jeśli lekarz będzie zawierał umowy cywilno-prawne (tzw. kontrakty) z publicznymi placówkami zdrowia oraz z innymi podmiotami leczniczymi (dawnymi NZOZ-ami) nie musi zawierać dodatkowych umów ubezpieczenia.

Dobrowolne

Odpowiedzialność deliktowa, szkody w mieniu oraz w nieruchomościach najmowanych od osób trzecich.

Przy umowach o pracę chroni przed regresem ze strony pracodawcy.

 

Składki uzależnione są od specjalizacji - podzielonych na 7 grup ryzyka.


Grupa 1 Lekarz bez specjalizacji, alergologia, audiologia i foniatria, balneologia i medycyna fizykalna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, diabetologia,
dermatologia i wenerologia, diagnostyka laboratoryjna, endokrynologia, epidemiologia, farmakologia kliniczna, gastroenterologia, genetyka kliniczna, geriatria,
hematologia, hipertensjologia, immunologia kliniczna, kardiologia, kardiologia dziecięca, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna, medycyna pracy,
medycyna rodzinna, medycyna sądowa, medycyna sportowa, medycyna transportu, mikrobiologia lekarska, nefrologia, neurologia, neurologia dziecięca,
neuropatologia, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieŜy, radiologia i diagnostyka obrazowa,
rehabilitacja medyczna, reumatologia, seksuologia, toksykologia kliniczna, zdrowie publiczne (specjalność lekarska), w trakcie specjalizacji z 1 grupy.
Grupa 2 Ginekologia onkologiczna, radioterapia onkologiczna, transfuzjologia kliniczna, w trakcie specjalizacji z 2 grupy.
Grupa 3 Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji, stomatologia dziecięca, stomatologia ogólna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne
(specjalność lekarsko-dentystyczna), w trakcie specjalizacji z 3 grupy, bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii.
Grupa 4Ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna,
oraz Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji, stomatologia dziecięca, stomatologia ogólna, stomatologia zachowawcza z endodoncją, zdrowie publiczne
(specjalność lekarsko-dentystyczna), w trakcie specjalizacji z 4 grupy, z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii.
Grupa 5Anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna,
chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, medycyna ratunkowa, neonatologia, neurochirurgia, okulistyka, onkologia kliniczna,
ortopedia i traumatologia narządów ruchu, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, połoŜnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów),
transplantologia kliniczna, urologia, urologia dziecięca, w trakcie specjalizacji z 5 grupy.
Grupa 6Lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej
Grupa 7Położnictwo i ginekologia (przyjmowanie porodów), chirurgia plastyczna, w trakcie specjalizacji z 7 grupy.

Kliknij poniżej aby obliczyć swoją składkę:

Ubezpiecz się teraz

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania - możesz zadać je tutaj.